top of page
Kappen Juristen

Kappen Juristen incassodiensten

  • Pre-incasso

  • Buitengerechtelijke incasso

  • Gerechtelijke incasso

  • Incassokosten

  • en meer...

Incassodiensten

Heb je te maken met klanten die wel héél erg lang wachten met betalen? Vind je het onaangenaam om zelf achter je geld aan te gaan? Schakel dan Kappen Juristen in. Wíj hebben geen relatie met de debiteur, maar hebben wél hetzelfde belang als onze opdrachtgever: dat geld moet gewoon worden betaald!

Onze benadering is zakelijk neutraal, vriendelijk en doortastend. Een effectieve manier die je relatie niet schaadt. We kennen de juridische drukmiddelen en hanteren die zo nodig dan ook. Als de relatie al slecht is, is het sowieso beter om de zaak uit handen te geven.

Het eerste advies heb je al te pakken: doe niet zoals je klant, oftewel: wacht niet te lang met actie!

Hieronder lees je in grote lijnen hoe we te werk gaan.

Benieuwd naar de mogelijkheden of heb je een vraag? Neem dan vooral contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Pre-incasso  
Een particulier versturen we eerst de zogenoemde 14-dagen brief, die duidelijk maakt dat onmiddellijk betalen geboden is. De meesten kiezen dan al wel eieren voor hun geld. Zo niet, dan gaan ze het buitengerechtelijke incassotraject in.


Buitengerechtelijke incasso
Bij zakelijke klanten slaan we de pre-incasso over. Net als particulieren na de pre-incasso ontvangen zij van ons drie sommatiebrieven, verspreid over vier weken. Daarnaast bellen we een of twee keer. De meesten hebben na die vier weken betaald of aangegeven dat ze dat gaan doen. Als er een betalingsregeling nodig is, treffen we die. 

Blijft de debiteur echter in gebreke, dan kun je een gerechtelijke incasso starten óf je claim alsnog intrekken. We bespreken samen wat een verstandige beslissing is. Lijkt de slaagkans groot, dan gaan we naar de rechter.

Het is mogelijk dat je klant de vordering betwist. We schatten de kans op succes van zo’n verweer in voordat je een volgende stap zet.
 

Gerechtelijke incasso
Bij een gerechtelijke incasso levert Kappen Juristen advies tijdens de procedure en stelt de processtukken op. Nadat we in het gelijk zijn gesteld bij de rechtbank, schrijven we met het vonnis de wederpartij nog één keer aan met de mededeling dat nú betalen verstandig is omdat een deurwaarder nóg meer geld kost. Daarna geven we de deurwaarder opdracht om het vonnis uit te voeren.

Incassokosten

Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een openstaande vordering te innen. Uiteindelijk betaalt de debiteur die.

Berekening incassokosten
Een voorbeeld. Stel, je hebt een onbetaalde factuur van € 12.500. Kappen Juristen gaat voor je aan de slag om dit te innen voor het wettelijk tarief. De berekening is als volgt: 

  1. 15% van de eerste € 2.500 = € 375

  2. 10% van de volgende € 2.500 = € 250

  3. 5% van € 5.000 = € 250

  4. 1% van € 2.500 = € 25

Opgeteld komen de totale incassokosten in dit geval dus uit op € 900.
 

Nauwkeurig
Kappen Juristen zorgt dat hele procedure nauwkeurig volgens de regels verloopt. Gebeurt dit niet, dan heb je grote kans dat een rechter de vordering afwijst.

Het geld op je rekening!
De debiteur betaalt de vordering aan Kappen Juristen. Daarvan krijg je het factuurbedrag (de ‘hoofdsom’) en 70 procent van de wettelijke rente op de rekening gestort. Wij houden ons deel in, bestaande uit de incassokosten, 30 procent van de wettelijke rente en zgn. ‘extra kosten’ voor bijvoorbeeld uittrekstels, griffierechten en de deurwaarder.

 

Betwiste vordering en verweer

Wanneer je klant het niet eens is met het bedrag op je factuur, spreken we van een betwiste vordering. In dat geval voert de debiteur inhoudelijk verweer na sommatie of dagvaarding.

Kappen Juristen onderbouwt de vordering en weerlegt het verweer van de debiteur. Ook stellen we de verdere processtukken op. Na het vonnis zet Kappen Juristen het executietraject weer voort.

(Bij vorderingen boven de € 25.000 is een advocaat verplicht. Kappen Juristen regelt dit.)

 

bottom of page