top of page
Kappen Juristen

“Door de bedrijfsscan weet je waar je risico’s zitten”

 • Ondersteuning en advies bij conflicten

 • Contracten opstellen

 • Procederen

 • Incasso

 • Juridische bedrijfsscan mkb

Midden- en klein bedrijf

De bedrijfsscan neemt alle terreinen met een juridisch aspect onder de loep en peilt waar je risico’s loopt. Vaak zijn dit aspecten waarmee je als ondernemer pas geconfronteerd wordt als er al wat mis is. De meeste moeilijkheden en conflicten ontstaan door onduidelijkheid of doordat je ergens onvoldoende acht op hebt geslagen. Die moeilijkheden kun je beter voor zijn.

Juridische bedrijfsscan mkb

De mkb-scan kijkt naar:

 • Bedrijfsstructuur

Organigram verifiëren: de juiste tenaamstelling van bestuurders, machtiging en tekeningsbevoegdheid.

 • Arbeidszaken

Controle arbeidsovereenkomst, cao’s, begeleiding bij re-integratie en bij ontslag, personeelshandboek.

 • Contracten

Controle van inkoop- en verkoopcontracten; worden de verplichtingen en opzegtermijnen in acht genomen?

 • Huisvesting

Controle van (huur- en andere) overeenkomsten. Klopt het eigendomsbewijs? Passen de bedrijfsactiviteiten in het bestemmingsplan? Zijn de juiste vergunningen aanwezig? Werken medewerkers thuis en hoe is dit geregeld?

 • Financiële zaken

Zijn er persoonlijke borgstellingen, hypotheken etc.? Tevens incassozaken voor klanten. Zijn de verzekeringen afdoende?

 • Intellectueel eigendom

Onderzoek naar de handelsnamen en domeinregistratie.

 • ICT & privacy

Verwerkingsovereenkomsten, softwarelicenties, beveiliging en bewaartermijnen van persoonsgegevens; is er vastgelegd wat vastgelegd moet worden?

Deze werkzaamheden worden ook afzonderlijk verricht. Waar nodig kan Kappen Juristen op elk van deze terreinen advies geven.

Abonnement mkb

​Met een abonnement weet je zeker dat je bedrijf op al deze terreinen up-to-date blijft. Een abonnement heeft meer voordelen:

 • Bij aanvang van het abonnement voeren we altijd de bedrijfsscan uit, zodat je weet wat de aandachtspunten zijn.

 • Bellen/mailen voor advies over (juridische) vraagstukken of controle van documenten (max. drie A4).

 • Minstens eens per drie maanden nemen wij contact op. We bespreken wat er speelt, bekijken of er zaken zijn die om actie vragen en we berichten over eventuele (wets)wijzigingen.

Overige werkzaamheden op basis van uurtarief. Met een abonnement krijg je daarop 20 procent korting.

Een abonnement op de diensten van Kappen Juristen heeft een looptijd van minimaal één jaar.

Daarna is het maandelijks opzegbaar.

bottom of page