top of page

Incassowetgeving in Nederland: Wat Je Moet Weten

Incassoprocedures zijn onderworpen aan specifieke wetgeving in Nederland om een eerlijke en rechtvaardige behandeling van zowel crediteuren als debiteuren te waarborgen. In deze blogpost gaan we dieper in op de belangrijkste aspecten van de incassowetgeving en wat het betekent voor alle betrokken partijen.


Kappen Juristen BV, de betaalbare jurist voor MKB

1. Wet Incassokosten (WIK)

De Wet Incassokosten (WIK) reguleert de kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij een incassoprocedure. Deze wet bepaalt dat de debiteur in gebreke moet worden gesteld via een aanmaning, waarin een termijn van veertien dagen wordt gegeven om alsnog vrijwillig te betalen. Na deze termijn mogen incassokosten in rekening worden gebracht, waarbij de hoogte wettelijk is vastgesteld.


2. Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK)

De Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) specificeert de maximale incassokosten die in rekening mogen worden gebracht op basis van de hoogte van de openstaande vordering. Deze wet is erop gericht onredelijk hoge incassokosten te voorkomen en zorgt voor een gestandaardiseerde benadering van incassokosten.


3. Consumentenbescherming: Wet Oneerlijke Handelspraktijken

De Wet Oneerlijke Handelspraktijken is van toepassing op incassoprocedures, vooral als het om consumenten gaat. Het verbiedt oneerlijke handelspraktijken en zorgt ervoor dat consumenten worden beschermd tegen misleidende of agressieve incassoactiviteiten.


4. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij het uitvoeren van incassoprocedures moeten incassobureaus rekening houden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetten reguleren de verwerking van persoonsgegevens en eisen dat incassobureaus de privacy van debiteuren respecteren.


5. Bijzondere Incassogelegenheden: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

In gevallen van ernstige schulden kan de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing zijn. Deze wet biedt een procedure voor schuldsanering onder toezicht van de rechtbank, waarbij crediteuren gedurende een vastgestelde periode afzien van incassomaatregelen.


6. Verjaringstermijnen: Burgerlijk Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek bevat bepalingen over verjaringstermijnen voor schulden. Het is van belang dat crediteuren op de hoogte zijn van deze termijnen om te voorkomen dat ze hun recht op incasso verliezen.


7. Rechterlijke Toetsing: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering regelt de procedurele aspecten van incassozaken die voor de rechter komen. Hier wordt bepaald hoe incassozaken juridisch worden behandeld, inclusief de mogelijkheid voor de rechter om de redelijkheid van incassokosten te toetsen.


Conclusie

Een goed begrip van de incassowetgeving in Nederland is essentieel voor zowel crediteuren als debiteuren. Het waarborgt eerlijke praktijken, beschermt consumentenbelangen en zorgt voor een rechtvaardige afhandeling van incassozaken binnen het wettelijk kader.

コメント


bottom of page